04.10.2017 Tarih ve 21620 Sayılı İhale İlanı Hakkında

2017-10-30

04.10.2017 Tarih ve 21620 Sayılı İhale İlanı Hakkında

Konya Sanayi Odasından Odamıza gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.10.2017 Tarih ve 21620 Sayılı Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin yazısına atfen,   özelleştirme kapsam ve programında bulunan Eskişehir ili, Alpu/Tepebaşı ilçelerinde bulunan  Elektrik Üretim A.Ş’ye ait Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim  Alanının özelleştirilmesine ilişkin  04.10.2017 tarih ve 21620 sayılı İhale ilan yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


İhale ilan yazısına ulaşmak için tıklayınız.