13.10.2017 Tarih ve 23094 Sayılı İhale İlanı Hakkında

2017-10-30

13.10.2017 Tarih ve 23094 Sayılı İhale İlanı Hakkında

Konya Sanayi Odasından Odamıza gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 13.10.2017 Tarih ve 23094 Sayılı Başbakanlık Özelleştirme İdaresinin yazısına atfen,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim A.Ş’ye ait Manyas Hidroelektrik Santralinin ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin  03.10.2017 tarih ve 21214 sayılı,

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Tortum Hidroelektrik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin  04.10.2017 tarih ve 21556 sayılı,

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İzmir ili Aliağa ilçesinde bulunan taşınmaz ve üzerinde bulunana varlıkların özelleştirilmesine ilişkin  04.10.2017 tarih ve 21600 sayılı,

      

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Elektrik Üretim A.Ş’ye ait Manyas Hidroelektrik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin  13.10.2017 tarih ve 23101 sayılı,

 

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili,  Şili ilçesi, Balibey Mahallesinde bulunan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin  13.10.2017 tarih ve 23099 sayılı,

       

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Tekirdağ Limanının özelleştirilmesine ilişkin 13.10.2017 tarih ve 23094 sayılı, İhale ilan yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.


İhale ilan yazısına ulaşmak için tıklayınız.