2018 Yılında Beyannamelerde Uygulanacak Damga Vergileri Hakkında

2018-01-01

2018 Yılında Beyannamelerde Uygulanacak Damga Vergileri Hakkında

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. 


 Beyannamelerde Uygulanacak Damga Vergileri
 Kurumlar Vergisi Beyannamesi  78.50 TL
 Gelir Vergisi Beyannamesi  58.80 TL
 KDV Beyannamesi                38.80 TL
 Muhtasar Beyanname             38.80 TL
 SGK Bildirgesi                  28.90 TL
 Muh SGK Beyannamesi  46.00 TL
62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği detaylarına ulaşmak için tıklayınız.