Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu "VUK 456 Nolu tebliğ"e Göre E-Tebligat Sistemine Süresinde Başvurmama Cezasının Yersiz Olduğu

2018-01-04

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu "VUK 456 Nolu tebliğ"e Göre E-Tebligat Sistemine Süresinde Başvurmama Cezasının Yersiz Olduğu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu "VUK 456 Nolu tebliğ"e Göre E-Tebligat Sistemine Süresinde Başvurmama Cezasının Yersiz Olduğuna Dair Karar verilmiştir. Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.