Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru

2017-11-10

Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca “Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen” ve 4. Maddede yer alan şartları (www.efatura.gov.tr internet adresinde 10/10/2017 tarihinde yayınlanan duyuruda detaylı olarak açıklanmıştır.) sağlayan mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için giriş yapmaları gereken elektronik başvuru ekranı www.efatura.gov.tr adresli internet sitesinde açılmış bulunmaktadır. Elektronik başvuru yapmak için tıklayınız.

Mükelleflerin, mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanından yararlanabilmeleri için 1/1/2018 tarihinden önce söz konusu elektronik başvuru ekranına giriş yapmaları gerekmektedir.

Başvuru işlemlerinde sorun yaşayan mükelleflerin, başvuru ekranı altındaki “Bağlantılar” bölümünde paylaşılan “İmzalama aracını” indirmeleri ve kullanım kılavuzuna uygun olarak çalıştırmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte söz konusu Tebliğde yer alan şartları taşımakla birlikte, elektronik başvuru sırasında, sistem tarafından şartları taşımadığı gerekçesiyle başvurusu kabul edilmeyen/başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin, durumu tevsik eden bilgi ve belgeleri 65.SUBE@gelirler.gov.tr e-Posta adresine elektronik ortamda, Ödeme Kaydedici Cihazlar Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine de iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu, başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen mükelleflere aynı başvuru ekranından başvuru imkanı getirilecektir.