İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu

2017-11-02

İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı

KDV İADESİ EKSİKLİK YAZILARI HAKKINDA DUYURU


01.11.2017 tarihi itibariyle, Vergi Daireleri/Mal müdürlüklerince, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere hitaben KDV İadesi hakkında yazılan eksiklik yazılarına cevaben İnternet Vergi Dairesinden yazılacak olan cevap yazısı ekranlarında, belge türü seçeneğine yeni kodlar eklenmiştir. Söz konusu “İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu “ ulaşmak için tıklayınız.


Kaynak : https://intvrg.gib.gov.tr/