ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru

2017-11-08

ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı

ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca, Tebliğle belirlenen işletme büyüklüğü ölçüleri ile ödeme kaydedici cihaz veya fatura düzenleyen sistem sayısı koşullarını sağlayan mükelleflerimizden; ÖKC kullanma mecburiyetinden muaf olmak isteyen (www.efatura.gov.tr internet adresinde 10/10/2017 tarihinde yayınlanan duyuruda detaylı olarak açıklanmıştır.) mükelleflerin, dilekçe ile tebliğde belirlenen şartları sağladıklarını gösteren teşvik edici bilgi ve belgelerle birlikte, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine (merkez vergi dairesi) yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu dilekçe örneği ve tevsik edici belgelere ilişkin formlara ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html