15.05.2003 - 13.05.2004

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ (TESMER)

Ahmet İçyer
Başkan

H.Hüseyin Koçaş
Başkan
Yardımcısı

 

S.Faruk Özselek
Sekreter

 

Orhan Gündüz
Sayman

Şükrü Yazkili
Üye