16.05.2002 - 15.05.2003

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ (TESMER)

Ahmet İçyer
Başkan

Feridun Çınar
Başkan
Yardımcısı

 

H.Hüseyin Koçaş
Sekreter

 

Orhan Gündüz
Sayman

S.Faruk Özselek
Üye