21.06.1996 - 18.07.1997

TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ (TESMER)

Ahmet İçyer
Başkan

M.Hulusi Durmaz
Başkan
Yardımcısı

 

Hakan Ceylan
Sekreter

 

Kasım Kırcalı
Sayman

Ali Fikirli
Üye