14.02.1997 - 22.05.1998

YÖNETİM KURULU

Ahmet İçyer
Başkan

İsmail Turan
Başkan Yardımcısı

 

Ali Fikirli
Sekreter

 

Faruk Dügen
Sayman

M.Raif Çavuşoğlu
Üye