26.04.1993 - 01.06.1994

YÖNETİM KURULU

Yıldırım Beyazıt Akhan
Başkan

Osman Erdem
Başkan Yardımcısı

 

M.Sırrı Demirel
Sekreter

 

Mehmet Gökçe
Sayman

M.Rafi Çavuşoglu
Üye