28.05.1992 - 11.02.1993

YÖNETİM KURULU

Yıldırım Beyazıt Akhan
Başkan

Mustafa Yüce
Başkan Yardımcısı

 

M.Sırrı Demirel
Sekreter

 

Mustafa Yeğenoğlu
Sayman

M.Rafi Çavuşoglu
Üye