Başlık
Tarih
Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.11.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/11/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı 16.11.2017
Mevcut Eski Nesil ÖKC’lerin 10 Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma 15.11.2017
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) 11.11.2017
İhracat İşlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerin Dikkatine 10.11.2017
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. 10.11.2017
Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen Mükelleflere İlişkin Duyuru 10.11.2017
Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.11.2017
ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükellefler Hakkında Duyuru 08.11.2017
Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi hk 08.11.2017
İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü 06.11.2017
Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma 04.11.2017
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği 04.11.2017
7039 Sayılı Kanun Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.11.2017
Sayfa 1 Toplam Sayfa 82 Prev[1]234567808182Next

Konya SMMMO - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasır /> İhsaniye Mh. Derviş Hilmi Sk. No:4 Selçuklu/Konya Tel: 0 332 350 64 64 Faks: 0 332 351 18 18 - ksmmmo@ksmmmo.org.tr