Başlık
Tarih
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) 13.01.2018
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 13.01.2018
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) 13.01.2018
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9) 13.01.2018
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.01.2018
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 12.01.2018
E-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru 10.01.2018
Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru 09.01.2018
e-Arşiv Başvuru Kılavuzu 09.01.2018
Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11106 09.01.2018
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 08.01.2018
ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu 05.01.2018
ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu 05.01.2018
2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 05.01.2018
Sayfa 1 Toplam Sayfa 95 Prev[1]234567939495Next

Konya SMMMO - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasır /> İhsaniye Mh. Derviş Hilmi Sk. No:4 Selçuklu/Konya Tel: 0 332 350 64 64 Faks: 0 332 351 18 18 - ksmmmo@ksmmmo.org.tr