Yararlı Linkler

2018-02-15 21:00:27

Yararlı Linkler

Anadolu Odaları Platformu

E-Bildirge Giriş

SGK Konya İl Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı (T.C. Başbakanlık)
 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı (T.C. Başbakanlık)
 
Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
 
Merkez Bankası
 
Maliye Bakanlığı
 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
 
Bağ Kur
 
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 
 
Dünya Bankası
 
Uluslararası Çalışma Bürosu (ILO)
 
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) 
 
Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) 
 
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
 
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
Ankara Ticaret Odası 
 
T.C.Resmi Gazete
 
 Selçuk Üniversitesi
 
Anadolu Üniversitesi