Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır. (Ayrıntılı Bilgi Metni)

  • 17 Temmuz 2023 Pazartesi