31.12.2023 Tarihine Kadar Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç)

  • 7 Ekim 2023 Cumartesi