Kooperatiflerin Genel Kurullarının Ertelenmesi Hakkında Duyuru

  • 23 Eylül 2020 Çarşamba


7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında,
Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 22/09/2020 tarih ve 57561179 sayılı yazısına istinaden Covid-19 salgının hızla yayılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın korunması amacıyla kooperatif genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapabilecekleri ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.