Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3)

  • 24 Ocak 2022 Pazartesi