2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Genelge Sıra No: 6)

  • 24 Ocak 2022 Pazartesi