Sermaye Tespit Raporları

16-02-2018 18:51:56

Sermaye Tespit Raporları

5811 Sayılı Varlık Barışı Kanununa Göre Sermaye Artırım Kararı Örneği

5811 Sayılı Kanun ile Oluşan Özel Fonun Sermayeye Eklenmesinin Tespitine Dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Rapor Örneği

Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporu

Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının (Ortaklara Borçlar) Tespitine Ait SMMM Raporu

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesinin Tespitine Dair SMMM Raporu

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM Raporu