Sosyal Güvenlik Mevzuatı

16-02-2018 18:16:15

Sosyal Güvenlik Mevzuatı


T.C. Anayasası

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu

 

4857 Sayılı İş Kanunu

 

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

 

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

 

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

 

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 

 

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

5797 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

5655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Sosyal Güvenlik uygulamalarını erteleyen yasa)