MEVZUAT DUYURULARI
Mevzuat Başlığı Tarih
2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler 25.01.2022
2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Genelge Sıra No: 6) 24.01.2022
2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni) 24.01.2022
Mali ve Sosyal Haklar (Genelge Sıra No: 4) 2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti 24.01.2022
Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/3) 24.01.2022
7351 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24.01.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 509)’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (sıra No: 535) 22.01.2022
4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124) 21.01.2022
KGK - Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması 21.01.2022
Defter Beyan Sistemi Duyurusu - Mükelleflerin Sicil Kayıtlarında Yapılan Değişiklikler 21.01.2022