Disiplin Kurulu
Yakup ATİK
Başkan  

Nuh GÖKKAYA
Başkan Yardımcısı  

Ali DURMAZ
Sekreter  

Hakkı PEKÖKSÜZ
Üye  

Fatih AKÇAY
Üye