Nakil İşlemleri


• Nakil Dilekçesi
• İkametgah

Dosya ilgili Odadan geldikten sonra üye kayıt işlemleri için başvuru yapılacaktır.

İstenen Belgeler:
- SM/SMMM ruhsat ve kimlik başvuru formu.
- İlgili Oda'dan alınan ruhsat ve kimlik aslı
- TÜRMOB ödenti belgesi (Ruhsat değişim harcı, ruhsat ve kimlik bedeli)
- www.turmob.org.tr adresinden Online İşlemler Menüsünden Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yapılabildiği gibi, ayrıca İs Bankası Ankara-Küçükevler Şubesinde bulunan TR45 0006 4000 0014 211 06780 21 IBAN No'lu Hesaba nakit olarak masrafsız ödeme yapılabilir.
- Oda Yıllık Aidat Ücreti
- Üye kayıt başvuru formu
- Kimlik Fotokopisi
- Resmi kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi
- 5 Adet Biyometrik Fotoğraf