Ticaret Bakanlığı Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Yayımladığı Tebliğ

  • 24 Haziran 2024 Pazartesi